Akreditovaný kurz Daňová evidence

 

Kurz je určen pro posluchače, kteří se chtějí dále profesně věnovat vedení daňové evidence či pro podnikatele FO, kteří se chtějí naučit evidovat svou podnikatelskou činnost. Po úspěšném absolvování kurzu získáte celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR „Daňová evidence“

Obsah kurzu 

  • Charakteristika a právní úprava daňové evidence
  • Složky majetku a závazků - druhy, oceňování, evidence
  • Evidence příjmů a výdajů - daňové a nedaňové příjmy a výdaje, deník příjmů a výdajů
  • Uzavření daňové evidence, výpočet daně z příjmů fyzických osob, sestavení daňového přiznání
  • Daň z přidané hodnoty - základní pojmy, evidence DPH, daňové doklady, přiznání k dani z přidané hodnoty 
  • Ostatní daně - základní pojmy, zaměřeno na daň silniční 
  • Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - povinnosti OSVČ, placení pojistného, přehledy příjmů a výdajů

- kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

- je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou a testem

- po úspěšném absolvování kurzu získá posluchač celostátně platné rekvalifikační osvědčení

 

Vstupní předpoklady:  ukončené středoškolské vzdělání

Studijní materiály:  obdrží posluchač při zahájení kurzu

Počet dnů výuky:  7

Cena:  6 900 Kč


Hodnocení kurzu

Absolvovala jsem kurz daňové evidence, abych mohla mně i manželovi vést daňovou evidenci. Vedla mě k tomu neustále se zvyšující cena za účetní služby. Hledala jsem na internetu nejdříve jednoduché účetní programy, které každý může stáhnout k vyzkoušení zdarma, ale i když Vás hodně navádějí k správnosti evidence, bez kurzu, který jsem absolvovala u p. ing. Königové, by to nebylo pak tak jednoduché. Kurz mě provedl daňovou evidencí od začátku až do konce. Dozvěděla jsem se vše o daních z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění, silniční dani a odpisech. Naučila jsem se pracovat s knihou Daňové zákony. Tohle všechno bych bez kurzu nezvládla. A po propočtu nákladů za kurz a koupení počítačového programu, na kterém mohu zpracovávat daňovou evidenci, jak pro sebe tak i svého muže, již za první rok ušetřím 50% nákladů. Všem kurz doporučuji.
Zuzana Dvořáčková


Dobrý den,
v polovině května jsem absolvovala akreditovaný kurz Daňové evidence. Kurz předčil mé očekávání. Těch sedm dnů jsem určitě nestrávila zbytečně. Paní Ing. Königová je vynikající lektorka a má bohaté zkušenosti z oboru. Kromě daňové evidence jsme dělaly i příklady na DPH, daň z příjmu, silniční daň, sociální a zdravotní pojištění. Dala nám spoustu materiálů, spoustu příkladů. Mám z toho opravdu velmi dobrý pocit, určitě všem doporučuji. Myslím, že to bylo i za dobré peníze. Určitě se tam ještě vrátím.
Děkuji, Kateřina Květoňová