Akreditovaný kurz Účetnictví

 

Kurz je určen pro posluchače, kteří se chtějí dále profesně věnovat účetnictví a získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR „Účetnictví“

Obsah kurzu

  • Úvod do účetnictví - právní úprava, význam a funkce účetnictví
  • Základy účetnictví - základní pojmy a principy, majetek a zdroje financování, účet a jeho náležitosti, otevírání a uzavírání účtů, základní změny na rozvahových účtech, výsledkové účty, obraty a zůstatky na účtech
  • Základy účtování v jednotlivých účtových třídách - krátkodobý finanční majetek, zásoby, DPH, dlouhodobý majetek, personalistika a mzdy, náklady a výnosy
  • Krátkodobý finanční majetek - účtování pokladny, cenin, bankovního účtu, úvěru, účtování cenných papírů
  • Zásoby - účtování zásob nakupovaných i vlastní výroby, zálohy na zásoby, reklamace, zásoby na cestě, nevyfakturované dodávky, účtování zásob způsobem A i B
  • Dlouhodobý majetek - způsoby pořízení, evidence dlouhodobého majetku, opotřebení a odepisování, vyřazení, zálohy na dlouhodobý majetek
  • Zúčtovací vztahy - mzdy, směnky, provozní zálohy, přechodné účty aktiv a pasiv, leasing, účtování daní a dotací
  • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - účtování vlastního kapitálu, dlouhodobých úvěrů a rezerv
  • Účetní uzávěrka a závěrka - uzávěrkové operace, výpočet daně z příjmů, sestavení účetní závěrky

- kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

- je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou a testem

- po úspěšném absolvování kurzu získá posluchač celostátně platné rekvalifikační osvědčení

 

Vstupní předpoklady:  ukončené středoškolské vzdělání

Studijní materiály:  obdrží posluchač při zahájení kurzu

Počet dnů výuky:  20

Cena:  12 900 Kč


Hodnocení kurzu

Letošní léto jsem absolvovala akreditovaný kurz účetnictví, ze kterého jsem si kromě certifikátu odnesla především nemalé množství vědomostí, zkušeností, materiálů a především nezapomenutelný dojem z perfektního výkladu, naprosto individuálního a mnohdy nekonečně trpělivého přístupu paní lektorky Lenky Königové. Ráda bych jí touto cestou poděkovala, neboť právě díky ní se dnes mohu věnovat oblasti, ze které jsem měla vždy obavy a která mi přišla naprosto nepochopitelná. Všechno, co jsem se díky ní naučila, dnes bez problémů aplikuji v praxi a rozhodně všem, kteří se chtějí nebo potřebují vzdělávat v této oblasti vřele její kurz doporučuji!
Jana Krejčí


Dobrý den, paní inženýrko,
na Vás i kurz moc ráda vzpomínám a chválím Vás kudy chodím! Těší mě, že jsem Vás poznala, bez ohledu na účetnictví. Váš přístup byl zcela mimořádný a věřte, že jsem již absolvovala i kurzy jiné.
Abych jen neopakovala ostatní reference: "Neuvěřitelné - účetnictví mne baví!"
Děkuji Ing. Stanislava Karlovská
 

Dobrý den a srdečný pozdrav,
znovu jsme chtěly s Hankou moc a moc poděkovat - jednak za naprosto profesionální  přístup, maximální využití hodin a určitě si nesmírně ceníme toho, že jsme mohly čerpat soukromé hodiny, tedy ve třech. To bylo úžasné, a to bychom jen těžko jinde našly. Takže, děkujeme moc a moc. Budeme se snažit  jít dál tou naznačenou cestou, abychom byly lepší a lepší.....pěkný den.
Ing. Věra Teršová, Ing. Hana Krejčová


Dobrý den paní Königová,
k Vašemu kursu mohu říct jen toliko, že to bylo prima. Dalo mi to hodně, i když hodně práce. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a tuhle jak jsme měli debatu s dalšími dvěma lidmi, kteří se zabývají účetnictvím, měla jsem hodně dobrý pocit, že vím, o čem je řeč a mohla jsem se pustit s nimi do debaty. Nemám, co bych mohla vytknout. Bylo to po všech stránkách výborné. Přeju Vám víc takových spokojených účastníků jako jsem já.
P.S. Nezapoměla jsem na účtování a koukám do toho a pořád se mi to honí hlavou. Hlavně ty věci, kde jsem udělala chyby.Díky moc za Váš kurs. Mějte se moc hezky a přeji hodně úspěchů.
Alena Filipiová