Účetnictví pro pokročilé

 

Kurz je určen pro posluchače, kteří již ovládají základy účetnictví a chtějí si své znalosti zopakovat či prohloubit.


Obsah kurzu:  právní úprava účetnictví, účtování složitějších účetních případů v jednotlivých účetních třídách,
dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky, náklady, výnosy

Studijní materiály:  obdrží posluchač při zahájení kurzu

Posluchač získá potvrzení o absolvování kurzu

Kurz pořádáme na objednávku firmy nebo formou individuální konzultace - počet hodin dle požadavků klienta