Daňové zákony
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače se základními daněmi v ČR a naučit je orientovat se v daňových zákonech.
Kurz je určen pro začátečníky v oblasti daní či mírně pokročilé.

Obsah kurzu:
 

1. a 2. den - Daň z příjmů fyzických osob
Předmět daně, osvobození od daně, jednotlivé druhy příjmů dle § 6 - § 10. 
Daňové přiznání k dani z příjmů FO.
3. a 4.den - Daň z příjmů právnických osob
Společná ustanovení – hmotný majetek, daňově uznatelné a neuznatelné výdaje. 
Daňové přiznání k dani z příjmů PO.
5. den – Zákon o DPH
Registrace, zdanitelná plnění, místo plnění, osvobozená plnění, daňové doklady.
Výpočet DPH, daňové přiznání.

Posluchač získá potvrzení o absolvování kurzu

Kurz pořádáme na objednávku firmy nebo formou individuální konzultace - počet hodin dle požadavků klienta